Leveransvillkor

...och annan viktig information!


Allmäna leveransvillkor


Vid beställningar gäller följande villkor mellan dig som kund och ProfilProffsen.

ProfilProffsen säljer endast till företag, kommuner och organisationer - ej till privatpersoner.

Beställningar via ProfilProffsens web-butik är bindande när det finns ett godkänt korrektur.
Ingen produktion påbörjas innan det finns ett via epost bekräftat godkänt korrektur.
Det är alltid köparens ansvar att noga kontrollera att korrekturet stämmer med beställningen.

Avboka order
Vi tar alltid ut en avgift vid avbokning av order på 550 kr för att täcka kostnaderna för nedlagt arbete.
Avbokas order efter att vi har påbörjat produktion eller levererat dina produkter debiteras hela beloppet - redan producerade kundanpassade produkter kan inte avbeställas.

Betalningsvillkor
Betalning sker mot faktura efter sedvanlig kreditkontroll.
Efter godkänd kreditkontroll så skickas fakturan via epost efter levererad order (i undantagsfall via post).
Vi fakturerar företag, kommuner och organisationer.
Fakturan som skickas till dig ska betalas inom 10 - 30 dagar om inte annat är överenskommet.
Vid faktura vi brev tillkommer faktureringsavgift om 25 SEK. Faktura via epost är alltid utan faktureringsavgift.
Genom att du godkänner detta avtal så godkänner du kredittiden.
Vid påminnelse tillkommer en avgift på 75 kr samt en dröjsmålsränta på 8.5%.
Efter två påminnelser går ärendet till Kronofogden.
Alla bedrägerier polisanmäls.

Priser
Samtliga priser i web-butiken är exklusive mervärdeskatt. Moms om 25% tillkommer.

Returer
Eventuella leveransanmärkningar skall vara oss tillhanda inom 8 dagar från det att varan/varorna mottagits.
För att en retur skall accepteras skall ett returnummer erhållas - kontakta oss innan du skickar varor i retur.
Returen ska innehålla varan/varorna i originalförpackning samt följesedel och faktura samt vara märkta med returnummer.

Reklamation
Reklamation av vara med synligt fel/fabrikationsfel ska meddelas inom 8 dagar.
Returer av reklamerade varor ska innehålla följesedel och faktura och vara märkta med returnummer.
Vad gäller vårt ansvar för fel och/eller dröjsmål, skall reglerna i köplagen (1990:931) gälla med det undantaget att vi inte skall ansvara för någon indirekt skada.

Leveransvillkor
Normal leveranstid är ca. 10-15 arbetsdagar från den dag man godkänt korrektur.
Önskas snabbare leverans skall ni kontakta oss för separat överenskommelse.
Kostnaden för frakt och eventuella postförskottsavgifter tillkommer alltid på ovanstående priser.
Vid större försändelser eller bud leveranser blir fraktkostnaden högre.
För leverans som inte löses ut förbehåller vi oss rätten att debitera er för övriga kostnader som svarar mot kostnader för bl a frakt, returfrakt, hanteringsavgift och expeditionsavgift.

Transport
För transporter från oss till beställaren ansvarar ProfilProffsen om leveransen skulle skadas eller försvinna.
Om transportskada är uppenbar (synlig) måste mottagaren påpeka detta vid leveranstillfället samt meddela ProfilProffsen omgående - anmälan efter 8 dagar kan tyvärr inte beaktas.
Vid transport av retur eller reklamtation från er till oss är ni ansvarig om varan skadas eller kommer bort under transport.
Vid förseningar orsakade av transportbolag står vi utan ansvar.

Garanti
Vi ansvarar för att levererar våra produkter på avtalade datum. Det vi inte kan ansvara för är eventuella problem och/eller förseningar orsakade av speditörer/leveransbolag, svenska såväl som internationella.Beskrivande text